Media

Her vil jeg legge ut noen taler jeg har holdt. Jeg håper de kan være til hjelp, oppmuntring og oppbyggelse for deg som lytter på.

Bønnens time
(Gudstjeneste i Evangeliehuset Egersund, 24.10.2021)

Abraham
(Gudstjeneste i Evangeliehuset Egersund, 07.02.2021)

Friheten i bekjennelsen
(Gudstjeneste Evangeliehuset Egersund, 13.09.2020)

Frimodighet
(Gudstjeneste Evangeliehuset Egersund, 23.08.2020)

Tro på Guds godhet
(Gudstjeneste Evangeliehuset Egersund, 16.06.2020)

Fader vår – del 3
(Gudstjeneste Evangeliehuset Egersund, 20.01.2020)

Menighetens identitet
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 26.08.2018)

Menighetens natur
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 02.09.2018)

Menighetens funksjon
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 09.09.2018)

Hvordan jeg leser Bibelen
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 17.06.2018)

Guds vilje for oss: Fullkommenhet
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 22.04.2018)

Litt etter litt
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 03.06.2018)

Gud, følelser, kjærester, ekteskap og sex
(Ungdomsmøte Levende Ord, 23.04.2004):

Israel
(Ungdomsmøte Levende Ord, 12.11.2004):

Salt
(Ungdomsmøte Levende Ord, 24.06.2005):

Hvordan høre Guds stemme
(Ungdomsmøte Levende Ord, 21.05.2004):