Media

Her vil jeg legge ut noen taler jeg har holdt. Jeg håper de kan være til hjelp, oppmuntring og oppbyggelse for deg som lytter på.

Guds vilje for oss: Fullkommenhet
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 22.04.2018)

 

Litt etter litt
(Gudstjeneste Nytt Liv Sandnes, 03.06.2018)

 

Gud, følelser, kjærester, ekteskap og sex
(Ungdomsmøte Levende Ord, 23.04.2004):

 

Israel
(Ungdomsmøte Levende Ord, 12.11.2004):

 

Salt
(Ungdomsmøte Levende Ord, 24.06.2005):

 

Hvordan høre Guds stemme
(Ungdomsmøte Levende Ord, 21.05.2004):